loading

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu administrowania oraz realizacji Państwa wniosku przez wybranego Dealera marki Opel, CARU_PLADMIN, gogol u. 13.
1131 budapest, Opel Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa oraz Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy, działających w charakterze administratorów , w następujący sposób.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Jako administratorzy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujący sposób:

Dane [dane obowiązkowe oznaczono „*”

Cel(e)

1. Dane do identyfikacji i kontaktu (Imię i nazwisko*, adres e-mail*, nr tel., adres pocztowy (* w stosownych przypadkach))

Kontakt, komunikacja i realizacja wniosku; subskrypcja / rezygnacja z newslettera

2. Informacje dotyczące wybranego modelu*

Realizacja wniosku

3. Dane Dealera*

Realizacja wniosku

4. Zainteresowanie leasingiem/finansowaniem (* w stosownych przypadkach)

Realizacja wniosku

5. Dane posiadanego samochodu*: numer VIN*, data pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny / tablica rejestracyjna, odczyt licznika kilometrów, data/godzina zdania pojazdu, data/godzina odbioru, rodzaj usługi*, pojazd zastępczy

Realizacja zgłoszenia serwisowego

6. Rodzaj zapytania

Realizacja prośby o kontakt

Elementy danych oznaczone symbolem * są obowiązkowe i stanowią wymóg umowny.W związku z tym są Państwo zobowiązani do podania wyżej wymienionych danych osobowych. W przypadku odmowy podania danych realizacja Państwa wniosku nie będzie możliwa.

Wyżej wymienione dane będą przechowywane dla realizacji celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu przez okres trzech lat od zakończenia stosunku umownego.

Odbiorcy

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej oraz udostępniane następującym odbiorcom:

Dane

Cel(e)

Odbiorca(y)

Dane do identyfikacji i kontaktu (Imię i nazwisko*, adres e-mail*, nr tel., adres pocztowy (* w stosownych przypadkach)), informacje dotyczące wybranego modelu*, dane Dealera*, zainteresowanie leasingiem/finansowaniem (* w stosownych przypadkach), dane posiadanego samochodu*, numer VIN*, data pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny / tablica rejestracyjna, odczyt licznika kilometrów, data/godzina zdania pojazdu, data/godzina odbioru, rodzaj usługi*, pojazd zastępczy, rodzaj zapytania

Realizacja wniosku

CARU_PLADMIN, Opel Poland Sp. z o.o. oraz Opel Automobile GmbH udostępniają Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom przetwarzającym, aby wspierać zarządzanie celami wskazanymi powyżej.

 

Ponadto CARU_PLADMIN, Opel Poland Sp. z o.o. oraz Opel Automobile GmbH udostępniają Państwa dane osobowe odpowiedniemu dostawcy usług IT (GM Holdings LLC, Detroit, 300 Renaissance Center, Michigan, USA), który znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). W celu uzyskania egzemplarza prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacyrights@opel.com

 

Szczegółowe informacje dotyczące prywatności przedstawiono w Polityce prywatności i plików cookie.

Do góry